Integritetspolicy

1. Lagring av personlig information

Alde & Lind ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med köp. De personuppgifter som har lämnats till Alde & Lind vid köp används för tecknande och genomförande av leveransavtal, för att upprätthålla vår kundrelation samt för marknadsaktiviteter genomförda av Alde & Lind.

Du som kund har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad hos Alde & Lind. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i Integritetspolicyn eller kontakta oss genom info@alde-lind.se.

2. Cookie policy

En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen så kan data som är sparad i cookien hämtas upp och notifiera webbplatsen om besökarens tidigare aktiviteter.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik Alde-Lind.se och skapa en bättre användarupplevelse, det kan tex innebära att vi sparar information om tidigare besök på Alde-Lind.se samt vilka sidor som besökts på Alde-Lind.se

Genom att besöka Alde-Lind.se så godkänner du att vi samlar information om dina besök med hjälp av cookies. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie- filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare. Läs mer om cookies i vår Integritetspolicy eller på http://www.allaboutcookies.org/

3. Rätt att lämna klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, gällande annat än behandling av dina personuppgifter, kan du även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.